کتاب هشت کادو که به دست مسلم شوبکلائی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.بعضی اوقات نو به روش های عشق‌ ورزی در دورانی که کانون خانواده مورد هجمه فیلم های ماهواره ای صورت گرفته است و مطالعه کردن این اثر به اندیشیدن و بنیان خانواده کمک خواهد نمود.این متون کاری می باشد هنری.پیشنهاد بی آنکه اغراقی باشد نگارنده این می باشد که هر روز بندی از این دفتر را مطالعه کنید و تکرارش نمایید. این کار را خواهم انجام داد.در این نوشته روش های عشق ورزی در هشت بند گفته شده است. بار معجزه را نگاه کنید . این کادویی برای شما دوستان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هشت کادو تماس بگیرید

دانلود کتاب هشت کادو