دانلود کتاب روانشناسی مدیریت که به دست احمد بیانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. درباره ی روانشناسی مدیریت تعاریف گوناگون و حتی برداشت هایی تا حدودی تفاوت داشته ارائه داده اند از نمونه های جمع شده و اشاراتی که از آنها سخن رفت می توان نتیجه گرفت. به یقین یک اینگونه مطالعه ای به ما ممکن بودن می دهد تا در حل سختی ها مدیریت از یافته های روانشناسی مدد بگیریم و با استفاده از نظریه های آن و به تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت پرداخته باشیم و گره های آن را باز نماییم . روانشناسی مدیریت است که آن را شاخه ای کاربردی از دانش روانشناسی تلقی می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی مدیریت تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت