کتاب نیاز کهنه که به دست نازیلا قبادی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب نیاز کهنه و روش های کاربردی به سبب کم شدن تنش‌ها و دلواپسی‌ها را ارائه خواهد داد و با تمایان کردن و دادن چهره حقیقی عشق و کوشش در جاودانه کردن آن داشته است. اگر عشق در زندگی جاری باشد و روح زندگی و امید بارور خواهد داشت و آرزوهای دست نیافتنی اماکن داشته باشد می‌شوند و زندگی مشترک معنای مهربانانه تری به خود خواهد گرفت. به امید اینکه بشود سهمی هرچند کوچک در بهبود ارتباط عاشقانه داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نیاز کهنه تماس بگیرید

دانلود کتاب نیاز کهنه