کتاب گاو بنفش همسر خود باشید که به دست مهدی مقیم اسلام نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این اثر فرا خواهید گرفت که با صورت دادن اقدامک های کوچک و تغییرات خیلی بزرگی در زندگی خود ایجاد نمایی و البته می بایست دقت کنید که خودتان هم دوستدار باشید که این تغییرات در زندگی شما به وجود بیاید و می باید توانسته باشید تغییرات کوچکی در زندگی خود انجام دهید. داخل این نوشته قصد داشته ام شما را با شیوه هایی آشنا نمایم که با هر سطحی از ثروت و سواد و تحصیلات و سطحی از رفتارهای جامعه و موقعیت مکانی که هستید دوستدار همسرتان باشید و از زندگی کردن در کنار او راحت و آرامش داشته باشید و رضایت قلبی در وجودتان حاصل داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گاو بنفش همسر خود باشید تماس بگیرید

دانلود کتاب گاو بنفش همسر خود باشید