کتاب دروغگویی در کودکان و روشهای درمان آن که به دست عاطفه دبیری و مرضیه کاکویی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در طول دو دهه والدین صداقت را به عناوین زیاد و خصوصیاتی که می خواهند فرزندانشان داشته باشد رده بندی نموده اند.خصوصصیات دیگر همانند اعتماد به نفس و عدالت به این اندازه مورد دقت نبوده است. بررسی ها نمایان می کند که کودکان همچنان نظر مشابهی دارند .نود و هشت درصد کودکان گفته اند که اعتماد کردن و صداقت داشتن در ارتباطات شخصی او ضروری می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دروغگویی در کودکان و روشهای درمان آن تماس بگیرید

دانلود کتاب دروغگویی در کودکان و روشهای درمان آن