کتاب روانشناسی شایعه که به دست جی دبلیو آلبرت نوشته و توسط ساعد دبستانی ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. قسمت بزرگ بزرگی از محاورات عادی جامعه را شایعه پراکنی به وجود می آورد. در گپهای روزمره با دوستان و شایعات و غیبت های بسیار زیاد را پخش می نماییم و گوش می دهیم. اینها دورانی بی پایه و اساس و بعضی اوقات مبتنی بر حقیقت است. شایعات بی سبب معمولاً متون تأیید نشده ای هستند که اهدافی جز پر کردن وقت ها در حرف زدن با دوستان نداشته است. هنگامی که موضوع شنیده شده را به دیگران انتقال می دهید. امکان دارد که منظوری زیادتر از آنچه که در یک صبح به خیر روز خوبی می باشد و این گونه نیست پنهان شده است نداشته باشیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی شایعه تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی شایعه