کتاب دهکده فرزندان که به دست محمدرضا مرادی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. والدین با آگاهی از واقعیت موجود در دهکده‌ای که فرزندشان ساعات بسیاری از روز را در آنجا سپری خواهد کرد .در واقعیت ثمره‌ی زندگی خود را به فردایی حقیقی خواهند فرستاد. کتاب دهکده فرزندان نمونه جمع شده ای از کاربردی به خصوص پدران و مادرانی می باشد که مسیر آینده‌ی فرزند خود را با چراغِ خواندن روشن می نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دهکده فرزندان تماس بگیرید

دانلود کتاب دهکده فرزندان