کتاب از خوش بینی تا خوشنودی که به دست احمد ستایش نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بر خلاف تصور این افراد بیایید اینطور به خوش بینی نظاره کنیم که خوش بینی صرفاً بازی با کلمات یا به عبارتی فریب دادن خودتان نمی باشد. ما بواسطه خوش بینی یاد می‌گیریم در زمان مواجه شدن با یک شکست باید چگونه برخورد کنیم و از چه عبارات و تعابیری در مورد خودمان استفاده نکنیم. بسیاری از آدمها بر این دید و نظر هستند که خوش بینی در حقیقت این می باشد که یک سری کلمات و جملات مثبت را به خود تلقین نماییم و که همچنان اگر نتیجه این اندیشه را مورد تحقیق انجام دهیم متوجه می شویم که بعضی اوقات به هیچ وجه تاثیری در روند سرنوشت ما نداشته است و گاهی تاثیرات زیاد کمی قابل دیداست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از خوش بینی تا خوشنودی تماس بگیرید

دانلود کتاب از خوش بینی تا خوشنودی