کتاب آشنایی با مبانی مدیریت زمان که به دست تینا شاهپور دوست نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. همه ی چیزی می باشد که ما داخل زندگی داشته ایم.وقت با ارزش ترین ثروت ما می باشد و از منابع بازگشت ناپذیر است.مدیریت زمان به معنی مدیریت سرنوشتو فعالیت های ما است.در جهانی که تمام چیز بسیار سربع در حال به وقوع پیوستن هستند می باشد.مدیریت زمان یکی از پایه ها و اساسی ترین اصل ها است که به کار هر آدمی در قرن بیست و یک می آید.مدیریت زمان یکی از بحث های است که این روزها درباره ی آن خیلی شنیده می شود.بتوانید زمان خود را به بهترین شیوه ی ممکن مدیریت کنید و شاهد یک تغییر دائمی باشید و تغییری که بدست آوردن آن نیاز به صرف سال ها تجربه دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با مبانی مدیریت زمان تماس بگیرید

دانلود کتاب آشنایی با مبانی مدیریت زمان