کتاب قانون جذب و شیوه های کاربرد آن در زندگی که توسط حسین وهابی نوشته شده است.که دارای صد و سی و هشت صفحه می باشد.در این مرحله می بایست از پروردگار به موجب ان چیزی که به ما داده تشکر نماییم از چیزهایی که به ما داده و از آنچه که از ما گرفته است .همانند پروردگار هر چیزی که به ما میدهد از رحمتش اوست و هرچه که می گیرد از حکمتش و ما می بایست به دلیل هر دو از خدا تشکر کنیم و خداوند را موجب و بانی همه چیز در هستی بدانیم.اثر راز نگاشته شده به دست راندا برن پرفروش‌ترین نوشته ی دنیا است که هزاران فرد در دنیا با این اثر استثنائی به پیروزی های باورنکردنی رسیده‌اند.ولی در این اثر به قانون استفاده شده در نوشته ی راز و روش های کاربرد آن در زندگی آدمی پرداخته شده است که می شود واسه ی علاقمندان به اثر راز و قانون جذب مفید و جالب باشد .قانون جاذبه یاد می دهد که به دست آورد هیچ چیزی غیرممکن نبوده و می شود به آسودگی و با نیروی فکر آن را به دست آورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قانون جذب و شیوه های کاربرد آن در زندگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قانون جذب و شیوه های کاربرد آن در زندگی