دانلود کتاب طالع بینی چینی اثر بری فنتونیس

 

 کتاب حاضر دوره کامل طالع بینی چینی هاست(مجلد کوچکی از این کتاب قبلا چاپ و منتشر شده است) که در مقایسه با طالع بینی های مصری و هندی هم کامل تر است و هم بیش از 90 درصد با واقعیات سرنوشت هر تک تک ما وفق می دهد انگار که سرنوشت و روحیات ما را نوشته اند و همانطور که مولف نیز به تطبیق مطالب آن با واقعیات زندگی خود و خانواده اش اشره نموده است.اینجانب نیز تطابق حداقل 90 درصد آن را با چگونگی سرنوشت و روحیات خودم و خانواده ام مشاهده نموده ام.
البته مسلم است که سرنوشت را نمی توان تغییر داد ولی در مواردی می توان با چراغ روشن در داخل تونل سرنوشت به جلو حرکت نمود که بتوان چاله ها را دید و در صورت امکان انها را دور زد.
و البته چاله هایی هم وجود دارند که اجتناب ناپذیرند و اعمال خودمان در مراحل دوازده گانه زندگی موجب آنها شده است.به هر حال اگر آن قسمت از زندگی را که به صورت اختیاری است.در هر صورت آگاهی از واقعیات و پی بردن به این حقیقت که هر رفتار خوب و اصولی را پاداشی است در خور و شایسته و برعکس هر رفتار و گفتار زشت و ضد موجودات دیگر را عقوبتی مساوی و برابر در آن صورت اگر مراقب رفتار و کردار خود باشیم لااقل در زندگی اینده از عوارض ان در امان خواهیم ماند و به اذن خداوند در ساعت.روز و ماه و سالی به دنیا خواهیم امد که از هر لحاظ سرنوشت بهتری داشته باشیم.در این کتاب از دوازده سال با نام دوازده حیوان نام برده شده است. و هر کسی که در یکی از این سال ها به دنیا امده باشد به اسم حیوان علامت آن سال نامیده خواهند شد.

 

برای خرید کتاب طالع بینی چینی اثر بری فنتونیس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب طالع بینی چینی اثر بری فنتونیس