کتاب شوربختان شب های قطبی سربزیز که در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط فیودور داستایفسکی نوشته شده است.که انتشارات آن رادوگا می باشد.که دارای تعداد سیصد و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. اکثر کتابهای او همانند شخصیت خودش سرنوشت مردمی‌ست عصیان زده و بیمار و روانی او اول واسه ی امرار معاش به کار ترجمه پرداخته است. و اثری همانند اورژنی گرانده نوشته ی بالزاک و دون کارلوس اثر فریدریش شیلر را ترجمه نموده است.خصوصیات منحصر به فرد اثرهای او روانکاوی و تحقیقات و بررسی زاویه های روانی شخصیتهای داستان می باشد. سوررئالیست‌ها مانیفست خود را بر پایه ی اساس اثرهای داستایوسکی ارائه نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوربختان شب های قطبی سربزیز تماس بگیرید

دانلود کتاب شوربختان شب های قطبی سربزیز