کتاب به کودکان خواندن بیاموزید که در سال دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی چاپ شده می باشد.این اثر توسط گلن.جی.دومان نوشته شده است.که انتشارات آن امیر کبیر می باشد.که دارای تعداد صد و شصت و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. در سال هزار و نهصد و چهل و یک در خدمت ارتش امریکا شده است و درجات سرهنگ دومی با در دست داشتن مدالهای تاره نقره و ستاره برنز و صلیب نظامی بریتانیاو مدالهای دیگر بازنشسته شده بوده است.نویسنده گلن .جی.دومان در سال هزار و نهصد و چهل از دانشکده فیزیکال تراپی دانشگاه پنسیلوانیا درس خود را با آخر رسانده است و هم اکنون داخل بیمارستان تمپل در فیلادلفیا اشغال کرد و خدمت نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به کودکان خواندن بیاموزید تماس بگیرید

دانلود کتاب به کودکان خواندن بیاموزید