دانلود کتاب آشتی با مرگ که انتشارات آن اوحدی می باشد.که دارای تعداد دویست و سی و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط استفان رت شافن نوشته شده است. مرگ قسمتی از زندگی و یکی از واقعیت های آن می باشد.ای کاش قادر بودم به انسانها بگویم که فوت کردن از سرطان چقدر بهتر است.این واژه ها شگفت انگیز را اخیرا از خانمی شنیدم که چند روز بعد در راحتی کامل جان به جان تسلیم خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشتی با مرگ تماس بگیرید

 

دانلود کتاب آشتی با مرگ