کتاب چرا عقب مانده ایم اثر دکتر علی محمد ایزدی مس باشد.که دارای تعداد سیصد و پنجاه و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. خانه مان در بافت کهن شهر شیراز و تا دبیرستانی که به راه می افتادم قبل از نیم ساعت وقت مسیر بود. آن هم در کوچه‌های قلوه کاریشده و در زمستان هنگامی که باران به بارش می نمود چند عدد جای مسیر خانه تا مدرسه و محل تقاطع کوچه ها را آب گرفته بود. واسه ی طی شدن از آن و دانش آموزان به مردانی که آنها را کول می نمودند و به آن سم آب می بردند مقداری پول می دادند و به این سبب خود را راهی مدرسه می کردند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرا عقب مانده ایم تماس بگیرید

دانلود کتاب چرا عقب مانده ایم