کتاب تئوری تکامل و روانشناسی که توسط محمود بهزاد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی جمع آوری شده ای از سه سخنرانی دکتر بهزاد در تالار اجتماعات گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه بیست و سه آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و سه می باشد.اثر فوق برگرفته از تفاوتهای زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روانشناسی و تئوری تکامل و روانشناسی و ناایمنی از دیدگاه روانشناسی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تئوری تکامل و روانشناسی تماس بگیرید

دانلود کتاب تئوری تکامل و روانشناسی