پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب سوئیس پیاژه که به دست علی عابدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون فوق در پی ردیابی و ارزش این اعتقاد و استنباط پیاژه در چهارچوب معانی خود بین بینی و میان واگراییِ مکتب ژنتیک پیاژه و احساس کهتریِ آدلری و مکانیزم های دفاعی در رویکردهای تفکرات پویشی و دست به بازخوانی این معنی ها در هر دو گستره فردی روانشناختی و اجتماعی آنها زده است. اجتماع چند گروهی کشور سوئیس در نیمه اول قرن بیستم و همچنان دهه های انتهایی آن که نوع ها عصبیت ها و برتری جویی های ملی و نژادی و قومی تنش ها و جنگ های خونین کرده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوئیس پیاژه تماس بگیرید

کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام که به دست محمد ناجی پور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون این نوشته برگرفته از چهار به قسمت کلی تقسیم شده است. یک تعاونی دنیایی می باشد که تمامی آدم های دنیا سهام دار آن خواهند بود.منافع های دنیا به سبب این تعاونی به تمامی انسانها تعلق پیدا می کند تا چند نفر است.همه ی انسان ها موظف هستند در نظافت کره ی زمین نقش داشته باشند.محاسبه و مطالعه قرار گرفته باشد و از ابتدا تا رسیدن به هدف کارشناس زبده بر روند کار نظارت عالمانه دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام تماس بگیرید

دانلود کتاب خانواده مجازی که به دست عباس زمانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این در زمانی می باشد که از یک سمت این شبکه ها برگرفته کارکردهای بسیار زیادی همانند تقویت نیازها و باورهای ملی و مذهبی و تسهیل ارتباط خانوادگی و دوستانه است .ارتقاء اندیشه و آگاهی های اجتماعی و ایجاد آوردن فرصت های تفریحی و سرگرمی می باشد. این پیادهای نادرست و تغییرات فرهنگی مخرب در حوزه نیازها و هنجارهای اجتماعی به عناوین مهمترین نویسنده ها و اجزاء فرهنگ اجتماع که ناشی از استفاده بی رویه و مداوم از این شبکه ها می باشد.با دید و نظری حقیقت بینانه به اتفاقات اخیر فضای سایبری و ظهور شبکه های اجتماعی مجازی بر روی تلفن های همراه هوشمند به دید می رسد استفاده خواهد نماید.از این ابزار رابطه در اجتماع حال از شتابی روزافزون برخوردار بوده و اگرچه امکان دارد همانند بسیاری از رسانه های نوین کاسته شود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانواده مجازی تماس بگیرید

دانلود کتاب تلنگر بیداری که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. همانند درد نمی‌کشد به امید درمان هم نیست و اما نادانی یک بیماری مسری دردناک است. همانند جاهل دیگران را هم به جهل می‌اندازد و اینکه معمولأ عاقبت جهلش گریبان بقیه را می نماید. کمتر انسانی خواهد دانست که نادانی یک بیماری‌ می باشد. که خرامانه تا مغز استخوان نفوذ کرده است. علائمش نمایان نشده است. ولی دیگران خوب حس خواهند کرد. یک بیماری در حال پیشرفت که دیگران به جای او درد خواهد کشید. نادان نخواهد دانست که بیمار‌ می باشد. دقیقا مثل معتادی که ادعا می کند معتاد نمی باشد. ولی رویداد و موجب رنجش دیگران‌ است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلنگر بیداری تماس بگیرید