پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی که به دست سجاد شاهرخی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اکثر انسانهای از نیروی اندیشه در سرنوشت به درستی استفاده نخواهند کرد. این دستور موجب شده است که بسیاری از افراد به آن چه که در محیط اتفاق افتاده است و واکنش نمایان بدهند و در مسیر سرنوشت این عاملهای بیرونی می باشند که برآنها تاثیر گذاشته اند و غافل از این که هر کدام از ما آدمها نیروی خیلی زیادی در داخل داریم که همانا ذهن ما است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی تماس بگیرید

کتاب یک میلیون ایده در یک دقیقه که به دست محمد مهدی دهقان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک فرد معمولی قادر به انجام میان یک تا ده ایده در ده دقیقه تولید نموده است.بین یک دهم تا یک ایده در هر دقیقه است. افراد با استعدادتر خواهد توانست ده ایده در هر دقیقه تولید نماید. یک نابغه فرضاً خواهد توانست صد ایده در یک دقیقه تولید نماید.ما خواهان آن هستیم یک میلیون ایده در یک دقیقه تولید نماییم. آیا شما باور داشته اید که توانسته اند این تعداد ایده را در یک دقیقه تولید کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک میلیون ایده در یک دقیقه تماس بگیرید

کتاب ایجاد انگیزه در فرزندان که به دست فاطمه ذوالفقاری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته در خصوص شیوه های ایجاد انگیزه در فرزندان است.انگیزه موتور حرکت آدمها ما در محل تحصیل یا کارمان پیوسته رفتارهای مختلف دیگران را می بینیم بعضی هم اکنون که شادابی در صورتهایشان نمایان می باشد. با قدمهایی استوار حرکت خواهند کرد. به درستی این تفاوت رفتار از چه ناشی خواهند شد.روان شناسان سبب این تفاوت ها را در انگیزه ی رفتار جست وجو کرده است. ایشان انگیزه را عاملی دانسته است که به فرد نیرو و توانایی خواهد نمود. به عبارت دیگر تمامی رفتارهای ارادی بشر به موجب خاصی پدید می آید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایجاد انگیزه در فرزندان تماس بگیرید

کتاب حلقه گمشده زندگی ما که به دست حامد کرمی متین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. پیش از انجام دادن هر کاری که خواسته باشیم در این خصوص انجام دهیم می بایست دانسته باشیم که این دو مهارت به معنی و مفهوم واقعی چی هستند. شاید نخستین سؤال این می باشد که مگر عزت نفس و اعتماد به نفس مهارت نیستند . به نظر شما خصوصیات که قابل یادگرفتن و آموزش دادن و ارتقا یافتن هستند مهارت نمی باشند.هنگامی که بتوانیم سطح آنها را با کوشش و تمرین تغییر بدهیم و بالا ببریم .من این مسئله را با نیروی و صراحت زیاد عنوان می نماییم که آدم خواهد توانست این دو خصوصیات را در خود پرورش و رشد داده و روز به روز بر مهارت خود زیادتر کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حلقه گمشده زندگی ما تماس بگیرید