پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب تربیت جنسی کودک ضررورتی اجتناب ناپذیر که به دست سمیرا خوشک ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. پدر و مادر مهربان متوجه شده ام که کودکان گرانقدرترین نعمتی می باشد که در سرنوشت داشته اید و تا آنجا که قدرت دارید واسه ی خرسندی و خوشبختی و موفقیت فرزندتان کوشش خواهید کرد. در نمونه جمع شده به این نتایجی رسیده ام که یکی از خلاء های تربیتی و بی دقت به تربیت جنسی از دوران کودکی است. عدم دقت به تربیت جنسی و خواهد توانست پیامدهای بسیاری را چه واسه ی والدین و چه فرزندشان به بار بیاورد. این بی دقتی و ناآگاهی توانسته است به صورت رفتارهای تند و خشن و واکنشی والدین در میان رفتارها و کنجکاوی های جنسی طبیعی فرزندشان باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تربیت جنسی کودک ضررورتی اجتناب ناپذیر تماس بگیرید

کتاب ۱۰ راز برای داشتن زندگی زناشویی عالی که به دست محسن حسینیان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. با ده راز طلایی آشنا خواهید شد که برگ برنده شما در ارتباطات احساسی و عاطفی و زندگی زناشویی بوده است و به طور اجرای رازها بلافاصله نتیجه های آن را در زندگی حس خواهید نمود. زندگی زیباست و زیبا تر هم خواهد شد و اگر قواعد آن را بلد باشیم زندگی بهتزی خواهیم کرد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۰ راز برای داشتن زندگی زناشویی عالی تماس بگیرید

کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم که به دست حسین رضایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته یک راهنمای آموزشی بسیار مهم و با ارزش فروان .واسه ی کودکان طیف اتیسم می باشد که راهنمایی های خیلی زیاد و مفیدی واسه ی والدین و مربیان کودکان اوتیسم ارائه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم تماس بگیرید

کتاب بازی والد و کودک که به دست حسین رضایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب بازی والد و کودک به توضیحات بسیار درمورد بازی مختلف پرداخته است که به سبب بهبود ارتباط والد و کودک کاربرد داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازی والد و کودک تماس بگیرید