پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب بر مدار زندگی که به دست فریبا دولتخواه ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اگه داخل زندگی احساس خستگی و نداشتن امید و یاس کردید و اگر جهان به کامت نمی باشد خوب است در زندگی خویش تغییراتی ایجاد نمایید و مدار زندگیت رو بر وفق مرادت بچرخونی ولی چه گونه.بسیار راحت می باشد تنها با روش های ساده خواهی توانست سرنوشت رو تغییر خواهی دهی کافیه کتاب الکترونیکی بر مدار زندگی را بخوانی . اگر هم بگیریم از دستشان خواهیم داد. وقتی آنها را می گیریم ولی بعد ها میفهمیم که آن چه گرفته شده چیزی نمی باشد که خواهان آن بودیم. پس دشواری کجا می باشد. اصل داستان در اینجاست که قوانین جذب واسه ی همه کاربرد دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بر مدار زندگی تماس بگیرید

کتاب شما هم میتوانید پولدار شوید که با ترجمه مرتضی الهی صورت گرفته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته به شما کمک خواهد کرد که تا با راز و رمزهای فکر و اندیشه واسه ی رسیدن به سعادت و پیروزی مالی آشنا شوید.به شما تبریک خواهم گفت که تصمیم گرفته است پولدار شوید.و تصمیم داشته اید از نعم تهای بسیار زیاد خدا استفاده نمایید. بسیاری از انسانها که از این آموزش ها انجام داده اند خواهند توانست ظرف زمان چند ماه و چه بسا بسیار کمتر از یک سال درآمد خویش را چندین برابر نمایند و از آن سمت افرادی هم بودند که با نادیده گرفتن آموزشها نتوانسته تغییری تو شرایط مالی خویش به وجود آورند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شما هم میتوانید پولدار شوید تماس بگیرید

کتاب قصد او چیست دوستی یا ازدواج که به دست زهرا ستوده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. واسه ی شما هم اتفاق افتاده است که شخصی به شما پیشنهاد می دهد بسیار با هم آشنا شوید.واکنش شما چطور خواهد بود.این سوال تا حال حاضر تفکر و اندیشه ی شما را همچنان به خود مشغول ساخته است که چطور دانسته منظور او از اینکه زیادتر با هم آشنا شوید چه چیزی می تواند باشد .ولی کن شما هم جزو دخترانی هستید که از ارتباط دوستی فراری باشید ولی این احتمال را بدهید که شاید قصد این شخص آشنایی بسیار واسه ی ازدواج باشد.و این گونه اگر پیشنهاد او را رد نمایید قطعا یکی از شانس هایتان واسه ی یک ازدواج موفق را از دست داده اید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصد او چیست دوستی یا ازدواج تماس بگیرید

کتاب راه را با پیمودنش میسازیم که به دست پائولو فریره نوشته و به ترجمه حسام حسین زاده انجام شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. .راه را با پیمودنش میسازیم .نمیتوانم از همۀ این کتابها برای یادگیری استفاده کنم .من همیشه برای خواندن در مدرسه با مشکل مواجه میشدم

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راه را با پیمودنش میسازیم تماس بگیرید