خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب آسیب شناسی روانی که به دست دکتر حسین آزاد نوشته شده است.که برگرفته از چهارصد و نود و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. بلکه نتایج و محصولی است از قانون های رشد و یادگیری و اندیشه که ممکن بودن شناخت حقیقتهای روانی را واسه ی ما ایجاد می سازند و خواهد توانست در تشخیص گروهی خاص که از مسائل خصوصی رنج برده اند سودمند می باشد. این قسمت آنهایی هستند که از دنیایی از فردهای دیگر تفاوت داشته .بی داشتن شالوده ی منسجمی از فرایندهای شخصیت و مسیرهای که درک آنها در تمامی بعدها و رفتار و بهنجار یا نابهنجار در حال انجام کاربرد است .نخواهیم توانست به درک و فهم عمق مسائل آسیب شناسی روانی نائل شده است.سبب این امر نمایان است برای آنکه آسیب شناسی روانی جدا و تفاوت داشته از برخی از رشته های روانشناسی نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آسیب شناسی روانی تماس بگیرید

کتاب خانه و خانواده که دارای تعداد هزار و پانصد و شصت و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. به همه دوستان و همراهان گرامی توصیه شده است که اهدافی دارند.انتخاب و ایجاد یک ارتباط و موفقیتهای زیادتر در خصوص همسر داری و خانواده و بهبود ارتباطات اجتماعی بین چند فرد و همسر و به طور کلی خانواده می باشد.این دفعه کاراکتاب مجله ی خانه و خانواده را واسه ی شما دوستان عزیز بازنشر کرده است که آرزومندیم مورد استفاده صورت گیرد. صحبت و حرفهای این مجله به طور کاملا کاربردی و طبق بحث تایید شده روانشناسی جمع شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه و خانواده تماس بگیرید

کتاب نظریه انتخاب که به دست ویلیام گلاسر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اندازه ی مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به حقیقت موجود و روش های که واسه ی ارضا نمودن احتیاجاتمان و با دقت به دو عامل پیشین انتخاب نموده ایم که رفتار حاضر ما را تعیین نموده است.کتاب وجود داشته در حقیقت مانیفیست عمال انجام شده ی روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و حقیقت درمانی در پهنای روانپزشکی و روانشناسی و علوم رفتاری می باشد. تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی می باشد که اعتقاد دارد قدیم ها بر زندگی کنونی ما تاثیرات بسیار زیادی داشته اند اما تعیین کننده رفتار حاضر ما نمی باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نظریه انتخاب تماس بگیرید

کتاب تئوری تکامل و روانشناسی که توسط محمود بهزاد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی جمع آوری شده ای از سه سخنرانی دکتر بهزاد در تالار اجتماعات گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه بیست و سه آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و سه می باشد.اثر فوق برگرفته از تفاوتهای زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روانشناسی و تئوری تکامل و روانشناسی و ناایمنی از دیدگاه روانشناسی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تئوری تکامل و روانشناسی تماس بگیرید