پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب راه را با پیمودنش میسازیم که به دست پائولو فریره نوشته و به ترجمه حسام حسین زاده انجام شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. .راه را با پیمودنش میسازیم .نمیتوانم از همۀ این کتابها برای یادگیری استفاده کنم .من همیشه برای خواندن در مدرسه با مشکل مواجه میشدم

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راه را با پیمودنش میسازیم تماس بگیرید

کتاب سوئیس پیاژه که به دست علی عابدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون فوق در پی ردیابی و ارزش این اعتقاد و استنباط پیاژه در چهارچوب معانی خود بین بینی و میان واگراییِ مکتب ژنتیک پیاژه و احساس کهتریِ آدلری و مکانیزم های دفاعی در رویکردهای تفکرات پویشی و دست به بازخوانی این معنی ها در هر دو گستره فردی روانشناختی و اجتماعی آنها زده است. اجتماع چند گروهی کشور سوئیس در نیمه اول قرن بیستم و همچنان دهه های انتهایی آن که نوع ها عصبیت ها و برتری جویی های ملی و نژادی و قومی تنش ها و جنگ های خونین کرده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوئیس پیاژه تماس بگیرید

کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام که به دست محمد ناجی پور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون این نوشته برگرفته از چهار به قسمت کلی تقسیم شده است. یک تعاونی دنیایی می باشد که تمامی آدم های دنیا سهام دار آن خواهند بود.منافع های دنیا به سبب این تعاونی به تمامی انسانها تعلق پیدا می کند تا چند نفر است.همه ی انسان ها موظف هستند در نظافت کره ی زمین نقش داشته باشند.محاسبه و مطالعه قرار گرفته باشد و از ابتدا تا رسیدن به هدف کارشناس زبده بر روند کار نظارت عالمانه دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام تماس بگیرید

دانلود کتاب خانواده مجازی که به دست عباس زمانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این در زمانی می باشد که از یک سمت این شبکه ها برگرفته کارکردهای بسیار زیادی همانند تقویت نیازها و باورهای ملی و مذهبی و تسهیل ارتباط خانوادگی و دوستانه است .ارتقاء اندیشه و آگاهی های اجتماعی و ایجاد آوردن فرصت های تفریحی و سرگرمی می باشد. این پیادهای نادرست و تغییرات فرهنگی مخرب در حوزه نیازها و هنجارهای اجتماعی به عناوین مهمترین نویسنده ها و اجزاء فرهنگ اجتماع که ناشی از استفاده بی رویه و مداوم از این شبکه ها می باشد.با دید و نظری حقیقت بینانه به اتفاقات اخیر فضای سایبری و ظهور شبکه های اجتماعی مجازی بر روی تلفن های همراه هوشمند به دید می رسد استفاده خواهد نماید.از این ابزار رابطه در اجتماع حال از شتابی روزافزون برخوردار بوده و اگرچه امکان دارد همانند بسیاری از رسانه های نوین کاسته شود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانواده مجازی تماس بگیرید