پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب اثراتی که روابط عاشقانه که توسط سیدمسلم فاطمی مقدم نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.آیا حال و احوال و وضع ارتباطات احساسی شما خواهد توانست بر سلامت عمومی‌ شما اثرگذار باشد و این مقداری پیچیده می باشد. پژوهش ها و تحقیقات نمایان کننده ی این است که یک شریک زندگی نیرومند خواهد توانست به ما کمک نماید در مقابل بیماری‌ها مقاومت کنیم.عادت‌های سالم‌تری را واسه ی زندگی انتخاب می نماییم و یا حتی طولانی‌تر زندگی کنیم. از سمت دیگری نیز ارتباطات دشوار و پر از دغدغه استرس را داخل زندگی و سیستم ایمنی بدن خویش را ضعیف و آسیب پذیر می نمایند و خواه رفتارهایی باشد که در روبروی هم نمایان می کنیم و خواه عادت‌هایی که به هم دیگر انتقال میی دهیم عوامل گوناگونی از ارتباطمان را خواهد توانست بر سلامت ما تاثیر بگذارد و به این موجب اگر شما هم ازدواج نموده اید یا در یک ارتباط واقعی و جدی می باشید دقت نمایید که پیوند عاشقانه شما به این یازده شیوه ی دکر شده در اثر فوق امکان دارد بر جسم و اندیشه اثر گذارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اثراتی که روابط عاشقانه تماس بگیرید.

کتاب بازگشت به خویشتن که توسط دکتر علی شریعتی نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد. اثر فوق برگرفته از بیست صفحه سخنرانی دکتر علی شریعتی با موضوع بازگشت به خویشتن است.اجتماع ما همانند هر اجتماع دیگری و دوران ما همانند هر وقت دیگری قالب ریزی شده و اندیشه های آن قطب بندی و اعتقادات آن استاندارد شده است. تیپ‌ها مشخص گشته و جهت‌هایی که تعیین گشته دارند.مذهبی و روشن‌فکر و تحصیل کرده و عامی و زبده و مرتجع و مترقی هر یک قالب‌های تعیین شده و ارتباطات معلوم و زبان‌های فهمیده شده‌ای داشته که هم دیگر را فهمیده و درک می نمایند. و هر شخصی در این دوره خواهان این باشد مرد پیروزی باشد و عنصری باشد که در اجتماع فهمیده شود و شامل طرز تفکری موفقیت آمیز باشد می بایست در اجتماع تعیین کند که من برچسب فکری‌ام چه چیزی است. همانگونه که نگارندگان مترقی در حال حاضر واسه ی هنرمندان و نگارنده ها می‌گویند که هر نویسنده یا هر هنرمندی می بایست پایگاه طبقاتی خویش را مشخص نماید و این حرف خیلی صحیحی است. برای خرید کتاب بازگشت به خویشتن به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب نردبان موفقیت که توسط محمد نظری گندشمین نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.داخل زندگی و سرنوشت پر از فراز و نشیب تمامی آدم های پیروز خصوصیات مشترکی پیدا می‌شود.عوامل موثر بر مطالعه کردن شیوه های مطالعه و یادگیری و چگونگی امتحان بدهیم از مباحث اصلی اثر نردبان موفقیت هستند.نوشته ی نردبان موفقیت به آموزش شیوه های درست مطالعه پرداخته است. امکان دارد که خیلی از ما این روحیات و ویژگی های فردی را نداشته باشیم ولی اندیشمندان به اثبات رسانده اند که درخشش و پیروزی اشخاص در زمینه‌های گوناگون تنها به بیست درصد استعداد و هشتاد درصد هم نیز کوشش و پشت‌کارشان بستگی داشته است. هر یک از ما خصوصیات روحی و اخلاقی را خواهیم توانست در خودمان خلق نماییم و یا از میان ببریم. ما همچنان خواهیم توانست که از برترین‌ها و موفق ترین افراد باشیم ولی می بایست بدانیم که تمامی انسانهای پیروز و موفق در زندگی خویش چطور عمل نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نردبان موفقیت تماس بگیرید.

کتاب شما از زندگی چه می خواهید که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد.بیشتر ما از احتیاجات و خواست‌های حقیقی خویش بی‌خبر می باشیم برای آنکه هنگامی که بچه بوده‌ایم به ما دقت نشده و ما را طرد نموده اند یا آنکه خجالت کشیده‌ایم آنها را بگوییم . انکان دارد به سبب مصرانه و تکراری بودن از ما انتقاد شود یا مسخره‌مان کنند .پس اگر شما هم نیز داخل زندگی هر چه کوشش می نمایید اما به آن جایی که لایقش بوده اید نرسیده و اگر در زندگی روزمره خویش گم شده‌اید و این گروه از انسانها بعد از زمانی از این زندگی بدون هدف که واسه ی خویش ساخته اند خسته شده و شاید به جایی برسند که دیگر احتیاج نبینند به زندگی خود ادامه بدهند و اساساً ادامه ی زندگی را بی فایده می دانند . این انسانها اشخاصی هستند که برخی اگر زیادتر از اندازه حس قدرت و شجاعت نمایند امکان دارد دست به خودکشی هم بزنند. گروه دیگری از آدمها می باشند که واسه ی خود اهداف و آرمانی را در زندگی قرار داده اند و بر مبنای آن فعالیت های خود را ساماندهی نموده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شما از زندگی چه می خواهید تماس بگیرید.