پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

دانلود کتاب تلنگر بیداری که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. همانند درد نمی‌کشد به امید درمان هم نیست و اما نادانی یک بیماری مسری دردناک است. همانند جاهل دیگران را هم به جهل می‌اندازد و اینکه معمولأ عاقبت جهلش گریبان بقیه را می نماید. کمتر انسانی خواهد دانست که نادانی یک بیماری‌ می باشد. که خرامانه تا مغز استخوان نفوذ کرده است. علائمش نمایان نشده است. ولی دیگران خوب حس خواهند کرد. یک بیماری در حال پیشرفت که دیگران به جای او درد خواهد کشید. نادان نخواهد دانست که بیمار‌ می باشد. دقیقا مثل معتادی که ادعا می کند معتاد نمی باشد. ولی رویداد و موجب رنجش دیگران‌ است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلنگر بیداری تماس بگیرید

کتاب ۷ راز دلبسته کردن شوهر که به دست مرضیه فاطمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر در یک دسته بندی ساده و مهم و اساسی و در قالب هفت اصل به زن گفته است که چطور نه فقط ارتباط با شوهر بلکه ارتباط با خودش را ترمیم سازد و زندگی زناشویی خوبی برای خود و همسرش بسازد. بسیاری از زوجین از قبل گذشته ای تفاوت داشته گذر کرده و به هم رسیده می باشند و تربی تها و الگوهای تفاوت داشته اند.و از این سبب هنگامی ازدواج می کنند تازه دقت خواهد شد که چقدر واسه ی آغاز زندگی نامهیا بوده اند. داخل این اثر به ۷ اصل کلی که هر زنی در ارتباط با شوهرش می بایست داند و به کار بندد اشاره داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۷ راز دلبسته کردن شوهر تماس بگیرید

کتاب ریشه ها و پیامدهای روانپریشی که به دست علامه سعادت ملوک تابش هروی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آنگونه که موجب شد تا این مسئله روی آورده و به صورتی متذکرانه آنرا مورد دقت انجام دهیم و از سمت و جهت وضوع اسفبار روانی خود ما می باشد.با عناوین افراد مسلمان بوده است. و از سمت دیگر وضعیت فسادبار و هویت برانداز رفتار و گرایشهای خود ما به عناوین یاران قرآن و احیاناً ائمۀ هدی است.و سیمای مغشوش شخصیت و هویت به اصطلاح اسلامی امت اسلامی می باشد.آن گونه که مسلمانها با داشتن کتابی همانند قرآن و پیامبری همانند صاحب خلق عظیم و جانشینان راستینش و فرهنگ پرباری مثل اسلام و اعتقادات بلند و ژرفی از این دست است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریشه ها و پیامدهای روانپریشی تماس بگیرید

کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر که به دست مهدی علیزاده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. تو نوشته ی ذهن ثروتمند ذهن فقیر درمورد مسائلی حرف زده ام که اگه با توجه زیاد و با حوصله اونارو مطالعه کنی و عمل کنی بهت قول خواهم داد حس خیلی عالی پیدا می نمایی و حس کنی خودت خالق زندگیت خواهی بود و با اطمینان بهت خواهم گفت که این زندگی ماحصل اندیشه و کوشش فراوان خود منه و نتیجش هر چه است که موجبش خودم می باشم . با مطالعه ی متون کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر کنترل زندگیت رو بدست میگیری و از زندگی روزمره و بی اهداف خلاص خواهی شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر تماس بگیرید