قبل از آنکه راجع به کتاب زرتشت و آموزش های او بپردازم نخست چند خطی راجع به مولف این اثر یعنی رستم شهرزادی مینویسم.که ایشان در سال هزار دویست و نود و یک در شهر یزد بدنیا امد و 86 سال عمر نمود و طی این عمر حود اثار برجسته ای پیرامون زرتشت و سروده های زرتشت و تاریخ ایشان ترجمه و تالیف نمود.منجمله نخستین مترجم متنهای مزدیسنا و گاهان و خود او یک موبد راستین و دانا و فرزانه بود.

ایبشان بیش از شش دهه تحقیق و ترجمه و تالیف ارزنده پیرامون تاریخ زرتشت داشت وکتب باقی مانده ای که از دیرباز برای ما ایرانیان باقی مانده گرداوری و متون پراکنده را کتبی ارزنده تدوین و ترجمان نمود

و اما کتاب حاضر که از عنوان کتاب مشخص است پیرامون پیامبر باستانی ایران و نخستین رسول یگانه پرست جهان که در کتب خود اوستا بارها و بارها به این مهم اشاره میدارد. و در سخنانش ادمی را درس و امید و پند میدهد.

 حال در این اثر ما را بشناساندن زرتشت و هدف ایشان و تاثیر پذیریش اموزه های ایشان در زندگی دینوی و اخروی می پردازد.رستم شهرزادی همانطور که گفته شد تنها یک مترجم نبود بلکه یک موبد و یک محقق بزرگ بود. و طی زندگی خود سعی داشت آیین زرتشتی و افکار بزرگ زرتشت را اموزش دهد و در کتابهای خود سعی خود را برشناساندن این هدف خود ایثار نمود.کتاب های ایشان  میتوان کتاب زرتشت یکتاپرستند را نام برد همینطور کتاب جهان بینی زرتشت.کتاب ارزنده حقوق مدنی ساسانیان و ترجمه های گاتها و تفسیر آن و اوستاهای بایسته با تلفظهای صحیح از دین دبیره

 

 

دانلود کتاب زرتشت و آموزش های او اثر موبد رستم شهزادی