کمتر اتفاق می افتد مسلمانی در منزل خود قرآن نداشته باشد.برای ما مسلمانان چه سونی و چه شیعه کتاب مقدس نر از قرآن کریم نوشته حضرت محمد  نیست که سخنان خدای متعال است که به حضرت محمد وحی شده است.در کشورمان قرآن کریم صانلود دها نوع چاپی دارد و تنها تفاوت آنها در نوع کیفی کتاب است که چه نوع جلد و چه نوع کاغذی و چه خونشویس داشته باشد عموما کتاب قرآن بصورت خوشنویسی و خط تحریری به چاپ می رسد و در تعدادی نسخههای چاپی فوت نوشتاری و حروف چینی است که برای مطالعه ساده چاپ می گردد و دیگر دلیل تفاوت مترجم کتاب است و در برخی از چاپ همراه با تفسیر یا ترجمه عرفانی نیز همراه است و در نهایت همه این کتاب موظف هستن کتاب آسمانی ما مسلمانان را که معتبرترین کتاب آسمانی است را چاپ و به دست ما برسانند در این مطلب به درخواست یک هموطن که در خارج از ایران تشریف دارند و تقاضای لینک دانلود کتاب قرآن را نمودن

.

دانلود کتاب قرآن کریم

 

عزیزانم اگر قصد خرید قرآن را دارید ما انواع کتاب قرآن بصورت نفیس و نایاب موجود داریم همینطور تفاسیر قرآن و آن دسته که قادر به خرید نیستن کتاب قرآن بصورت رایگان هدیه داداه میشود البته قرآن نفیس منه بلکه یک نسخه ارزنده چاپ معمولی هدیه داده میشود