کتاب خداشناسی زرتشتی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط مانک جی نوشیروان جی دهالا نوشته شده است.که انتشارات آن فرهنگی فروهر می باشد.که دارای تعداد سیصد و بیست صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.او انتقاد کننده گروه‌های سنتی‌گرا در اجتماع پارسیان هندوستان بود.او سرسختانه با خیلی از مذهبای سنتی پارسیان ازجمله دردخمه‌گذاری مردگان مخالفت می کرده است .او هم اکنون در خصوص به عدم قبول کردن نازرتشتی‌ به دنیا آمدن به این آیین از سمت سنتی‌ها موضعی نکوهنده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خداشناسی زرتشتی تماس بگیرید

دانلود کتاب خداشناسی زرتشتی