کتاب میلاد پیامبر که به دست عبدالکریم بی آزار شیرازی ترجمه شده است.که دارای تعداد شانزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب فوق از نمونه جمع آوری شده داستان زندگی پیامبر واسه ی کودکان و نوجوانان می باشند.دوستان عزیز و بزرگوار این نوشته از سری نمونه های جمع شده زندگی پیامبر است که به تدریج تکمیل خواهد شد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب میلاد پیامبر تماس بگیرید

دانلود کتاب میلاد پیامبر