کتاب نقدهای علامه طباطبائی بر علامه مجلسی که دارای تعداد ششصد و پنجاه و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. تاسف بار می باشد که اگر تلاش نکنیم هر چه زیادتر از این برخورد دو تفکر بزرگ بهره گیریم. دو تفکر بزرگ و دو متفکر و اندیشمند مشهور و سرشناس در مسائلی با همدیگر تلاقی شده اند. تلاقی گزینشی که فقط ملاقات های اعتراض کننده و در خصوص نقص کننده با هم داشته می باشند. تمام چیز در بین آنها به صحبت کشیده نشده است. فقط نکته های مهم و کامل و مسائل مهم چالش بین این دو بزرگوار می باشد.و گرنه با تکرار نمودن مکررات در سطح پائین و راضی نمودن به متون پیش پا افتاده آن هم در دنیای حال غیر از تلف کردن عمر چیزی نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نقدهای علامه طباطبائی بر علامه مجلسی تماس بگیرید

دانلود کتاب نقدهای علامه طباطبائی بر علامه مجلسی