کتاب سفرنامه گالیور نوشته شده به دست جاناتان سوئیفت می باشد.سفرهای گالیوِر در سال هزار و هفتصد و بیست و شش به چاپ رسیده است.این اثر در سال هفتصد و سی و پنج نیز تجدید نظر شده است. و با نام تکمیل شده ی سفرهایی به بعضی از ممالک دور و ناشناخته دنیا در چهار قسمت نگاشته ی لموئل گالیور اول در شکل و شمایل دکتر کشتی و پس از مدتی به‌ عنوان ناخدا در رمان تخیلی نگاشته ی جاناتان سویفت به زبان انگلیسی می باشد. این اثر یکی از نوشته های پایدار و قدیمی و کهن ادبیات انگلیسی و هم چنان اثری ظریف بر طبیعت آدمی و هجو رمان و قصه های حادثه جویانه آن دوره و ایام است.نوشته از دوران اولین نشر آن خیلی دوست داشتنی شد. جان گی در نوشته ای در سال هزار و هفتصد و بیست و شش به سویفت می نویسد که کتاب در تمام مکانها مطالعه می‌شود.از جلسه های کابینه گرفته تا مهد کودکان و هم اکنون نیز به شکل گوناگون به انتشار می رسد.هم اکنون اقتباس‌های بسیار زیادی از روی آن به‌ طور کمیک استریپ و فیلم انیمیشن و فیلم و نمونه تلویزیونی و همانند آن ها انجام شده‌ است. برای خرید کتاب سفرنامه گالیور به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفرنامه گالیور