کتاب خاطرات حاج سیاح دارای تعداد ششصت و هشتاد صفحه می باشد.میرزا محمد علی محلاتی که لقب حاج سیاح را به خود گرفته بود در سال هزار و دویست و پنجاه و دو به دنیا آمده است.از حاجی سیاح دو اثر باقی مانده است که اولی خاطرات حاج سیاح و دیگری سفرنامه حاجی سیاح محلاتی می باشد.او یک جهانگرد و اولین ایرانی می باشد که به طور رسمی تابعیت ایالات متحده آمریکا را انتخاب کرده است.او اولین دفعه از شیوه ی نیویورک داخل آمریکا شد و تا سانفرانسیسکو همچنان در سفرهای خود جلو رفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاطرات حاج سیاح تماس بگیرید

 

دانلود کتاب خاطرات حاج سیاح