کتاب سفرنامه شمال که در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط چارلز فرانسیس مکنزی نوشته شده است.که انتشارات آن گستره می باشد.که دارای تعداد دویست و هجده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. وی در سال هزار و هشتصد و پنجاه و هشت سفری از رشت به استرآباد کرده است و در طول این سفر گزارشی واسه ی دولت خود تهیه کرده می باشد. این گزارش که در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه با اسم سفرنامه شمال به انتشار رسیده است.که با محتوای متون تاریخی نمی باشد اما یکی از مرجع های با ارزش درلباره ی وضعیت جغرافیایی به حساب می آید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه شمال تماس بگیرید

دانلود کتاب سفرنامه شمال