کتاب سفرنامه ی رضاقلی میرزا نوه ی فتحعلی شاه که در سال هزار و سیصد و چهل و شش چاپ شده می باشد.که انتشارات آن دانشگاه تهران می باشد.که دارای تعداد هفتصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. در کتابهایی که تا حال حاضر به چاپ رسیده است فقط چند سطری در این خصوص می شود که پیدا کرد و حال آنکه زد و خوردها و کشمکش هایی که در بین ادعا کنندگان تاج و تخت در گرفته شده می باشد.در خور فصلی جداگانه از تاریخ این سرنوشت است.پ.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه ی رضاقلی میرزا نوه ی فتحعلی شاه تماس بگیرید

دانلود کتاب سفرنامه ی رضاقلی میرزا نوه ی فتحعلی شاه