کتاب ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه های جهانگردان خارجی راجع به ایران که در سال هزار و سیصد و شصت و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهراب امیری ترجمه شده است.که انتشارات آن وحید می باشد.که دارای تعداد سیصد و چهل و هفت صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است. متون این اثر در دو قسمت ظهور اسلام تا استیلای مغول و بعد از استیلای مغول تا پایان قاجاریه جمع آوری شده و در هر قسمت بعد از ارائه دادن مختصری از تاریخ آن زمانه به آشنا کردن مفاخر سیاسیو ادبی و علمی و هنری آن انجام داده است. کتاب فوق با اهداف مهم آشنایی مطالعه کننده با خلاصه و به اندازه ای از تاریخ مفاخر ایران زمین نوشته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه های جهانگردان خارجی راجع به ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه های جهانگردان خارجی راجع به ایران