کتاب سفرنامه ماژلان که با ترجمه ذبیح الله منصوری که دارای تعداد سیصد و بیست صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. به دست پیگافتادی لومبارد نوشته شده است.سفرنامه ماژلان اسم یک نوشته ی ادبی می باشد که به دست آنتونیو پیگافتا و نگارنده ی اهل ایتالیا نگاشته شده‌است. این اثر یکی از اثرهای ادبی معروف جهان می باشد. تهیه مقدمات و سمت و سوی از اسپانیا به جانب مغرب و گذشتن از تنگه ماژلان و رسیدن به دنیای قبل و اکثر ناشناخته تا آن دوران و جزایر ادویه که اهداف مهم و اصلی سفر هیئت می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه ماژلان تماس بگیرید

دانلود کتاب سفرنامه ماژلان