کتابهای هرمان هسه که با جلد شومیز منتشر شده است. هرمان هسه یکی از برنده های جایزه نوبل سال هزار و نهصد و چهل و شش در ادبیات است.او در دو ژوئیه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت میلادی در شهر کالو قرار گزفته در استان بادن وورتمبرگ متولد شده است. هسه در خانواده‌ای اصلاح‌طلب در منطقه در جنوب آلمان به متولد شده است و تحت تأثیر مادرش که مبلغ مذهبی در هندوستان بوده است به فلسفه هندی روی آورد.هسه به عنوان نماینده جریانات صلح‌طلب و پاسیفیسم از طرفدارانی مثل تئودور هویس انجام شده بود و در جمع دوستانش قرار داشتند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای هرمان هسه تماس بگیرید

دانلود کتابهای هرمان هسه