پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

سفرنامه

شامل سفرنامه های ایرانی و خارجی

......................................................................................................

 

کتاب سفرنامه کلاویخو که توسط روی گونزالس دو کلاویخو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد. خدماتی و کارهایی که سفرنامه ها به کمک و نمایان شدن تاریخ کشورها برایمان می کنند موضوعی نمی باشد که احتیاج به ثابت کردن و استدلال داشته باشد. به خصوص درباره ی کشور ما که از قدیم بسیاری از تاریخ نگاران و نویسندگان و شعرای ما خدمتکار حاکمان آن زمان و مغلوب قدرت بوده اند. از زمانی که پای جهانگردان غریبه و اجنبی بخصوص اروپائیان به ایران باز شده خیلی واقعیت ها از حرفها و صحبتهای آنها باقی مانده که اینک تاریخدانان و شرق شناسان از آنها سود زیادی خواهند برد. از آنجا که هر شخص برای آنکه به خاک بیگانه ای برود تمام مسائل را دیده و او با راه و کارهای شبیه کشور خویش مقایسه می کند.اظهارات جهانگردان ستونهایی واسه ی مقایسه کردن تمدنها در دوران گوناگون همچنان بدست ما می دهد. در دوران صفویه جهانگردان و تبلیغاتچیان مسیحی خیلی به ایران سفر می کردند و از آنان سفرنامه های بسیار زیادی باقی مانده است. ولی پیش از دوران صفویه از جهانگردان فرنگی که سفرنامه هایی از خویش به جای گذاشته باشند کسی را به یاد نمی آوریم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه کلاویخو تماس بگیرید.

کتاب سفرنامه فرد ریچاردز که توسط فرد ریچاردز نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و شصت و هشت صفحه می باشد. تا حال حاضر مستشرقین و سیاحت کنندهای زیادی به کشور ما سفر نموده اند و نوشته های مختلف و گوناگونی درمورد به زیباییهای وجود داشته در این کشور و عادتها و سنت های مردم عامیانه به صورت تحریر دراورده است .که مقداری از آنها به زبان فارسی برگردانیده شده می باشد.فردریک چارلز ریچاردز یکی از سیاحت کنندگانی می باشد که با داشتن خبرگی بسیار در کشیدن نقاشی و حکاکی قادر بوده که چهل و هشت تابلوی بسیار زیبا از شهرهای گوناگون ایران تهیه نماید و علاوه بر این برای آنکه از سلیقه و علاقه و نویسندگی و شاعری همچنان بی بهره نباشد موفق شده است و مشاهدات خود را با بیانی بسیاری لطیف و دقیق و شاعرانه در نوشته ای تحت عنوان یک مسافرت ایرانی توضیح داده است دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه فرد ریچاردز تماس بگیرید.

کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری که توسط هانری رنه دالمانی نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و شصت و چهار صفحه می باشد.کتا فوق یکی از اثرهایی می باشد که به کشور ایران و رسم و رسومات و سیاست و مسائل اقتصادی و جامعه و فرهنگ آن پرداخته است.این سفرنامه یکی از آثاری می باشد که هانری رنه دالمانی فرانسوی نوشته است.نشر معروف امیر کبیر هم عکس و تصاویر تاریخی بسیاری به انتشار آن در زیادتر از هزار صفحه پرداخته است. سفرنامه از خراسان تا بختیارى به زبان شیرین فارسى ترجمه گشته است. سفرنامه موجود برگرفته از مدل زندگى کردن و رسومات و وضعیت های ادارى و اجتماعى و اقتصادى و فلاحتى ایران از دوران کهن تا آخر سلطنت قاجاریه با وجود تصویرهای فراوان است . در سال هزار و سیصد و سی و سه شمسی سفرنامه دالمانى به دست صنعتى‏ زاده کرمانى از داخل اروپا به ایران بازگردانده شد و ابراهیم رمضانى مدیریت کتابفروشى ابن‏ سینا آن را خریده و واسه ی ترجمه در دست آقای على محمد فره وشى مترجم همایون نهاد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری تماس بگیرید.

کتاب سفرنامه ابودلف در ایران که توسط ابودلف نوشته و با زبان فارسی می باشد.که دارای صد و نود و هفت صفحه می باشد.سفرنامه ابودلف نوشته ای می باشد از جهانگردی که برای دوره ی چهارم هجری قمری بوده است.ابودلف داخل سفرنامه خویش به برخی از خصوصیات مردم‌شناختی شهرهای ایران دقت فراوان داشته است. مسمربن مهلهل ابودلف یکی از شاعران و جهانگردان معروف عرب می باشدکه وقت و تاریخ و مکان به دنیا آمدن و فوت شدنش معلوم نبوده است. ولی جای هیچ شکی نبوده که در سده چهارم قمری زندگی می کرده است.او به چندین کشور علل خصوص ایران سفر کرده است. ابودلف از جهت مغرب داخل ایران گشته و مسافرتش را در خوزستان به آخر رسانده است . خیلی از نگارنده ها بعد از ابودلف خزرجی ینبوعی از او و سفرنامه‌اش تحقیق کرده و او را انسانی اندیشمند که دوستدار کشف کردن مسائل بسیار زیادی است یاد می‌کنند. داخل نوشته های نویسندگان قدیمی و مقاله ابودلف آقای عنایت‌الله رضا و در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی از ابودلف اثری تکمیل شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه ابودلف در ایران تماس بگیرید.