پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

سفرنامه

شامل سفرنامه های ایرانی و خارجی

......................................................................................................

 

کتاب سفرنامه گالیور نوشته شده به دست جاناتان سوئیفت می باشد.سفرهای گالیوِر در سال هزار و هفتصد و بیست و شش به چاپ رسیده است.این اثر در سال هفتصد و سی و پنج نیز تجدید نظر شده است. و با نام تکمیل شده ی سفرهایی به بعضی از ممالک دور و ناشناخته دنیا در چهار قسمت نگاشته ی لموئل گالیور اول در شکل و شمایل دکتر کشتی و پس از مدتی به‌ عنوان ناخدا در رمان تخیلی نگاشته ی جاناتان سویفت به زبان انگلیسی می باشد. این اثر یکی از نوشته های پایدار و قدیمی و کهن ادبیات انگلیسی و هم چنان اثری ظریف بر طبیعت آدمی و هجو رمان و قصه های حادثه جویانه آن دوره و ایام است.نوشته از دوران اولین نشر آن خیلی دوست داشتنی شد. جان گی در نوشته ای در سال هزار و هفتصد و بیست و شش به سویفت می نویسد که کتاب در تمام مکانها مطالعه می‌شود.از جلسه های کابینه گرفته تا مهد کودکان و هم اکنون نیز به شکل گوناگون به انتشار می رسد.هم اکنون اقتباس‌های بسیار زیادی از روی آن به‌ طور کمیک استریپ و فیلم انیمیشن و فیلم و نمونه تلویزیونی و همانند آن ها انجام شده‌ است. برای خرید کتاب سفرنامه گالیور به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب سفرنامه بلوشر به نوشته ویپرت فون بلوشر و به ترجمه کیکاووس جهانداری است.سفرنامه بلوشر یادگار و خاطره های ویپرت بلوشر کارگزار آلمانى داخل ایران می باشد که رویدادها و اتفاقات سى سال از تاریخ ایران برگرفته از کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار تا بر سره کار آمدن رضاشاه را درج نموده است. در این اثر کناره هایی از عمل و کارهای دولت آلمان و دیدار و تماس منبع های آن داخل ایران با دو کشور روس و انگلیس انعکاس یافته است.این نوشته با مقدمه با ارزشی از ترجمه کننده ی کیکاووس جهاندارى شروع شده است. متن کتاب مثل برخی از سفرنامه‏ ها مطیع نگاشته های نگارنده است و از تبویب و فصل‏ بندى بخصوصی برخوردار نمی باشد.یک سال بعد از به راه افتادن جنگ جهانى اول دولت آلمان دو هیئت را مأمور نمود تا یکى داخل ایران مانع هایی در مسیر رشد نیروهای روس و انگلیس که با آن کشور در جنگ بودند به وجود آورد.با دقت به این شرح و توضیحات و هم اکنون این متون که در سفرنامه ها و خاطراتی که در این زمانه به دست افراد خارجی نگاشته شده می شود مطالب پر سود درباره ی وضعیت این زمان بدست آورد. برای خرید کتاب سفرنامه بلوشر به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب ش‍ه‍ریار ج‍اده ه‍ا که توسط م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍اس‍ی‌ و پ‍روی‍ز ب‍دی‍ع‍ی‌ نوشته شده است.که دارای سیصد و سی صفحه می باشد.اثر فوق با جلد کالینگور می باشد.این کتاب اطلاعات بسیار زیادی درمورد رفتار پادشاه و روش برخوردهای آنها با مردم این زمان را نشان می دهد. این نوشته به خوبی توانسته نمایانگر نقاط ظلمت از تاریخ پنجاه سال پادشاهی و موقعیت اجتماعی زمان سلطنت مطلقه این پادشاه باشد. سلطانی که حتی درمورد او اطرافیانش به داستان گویی و افسانه پردازی همچنان پرداخته‌اند. سفرنامه و نگاشتن داستان های دیده شده و رویدادهای انجام گشته در سفر و در بین ایرانیان در ایام قدیم و بسیار دور جریان داشته و رایج بوده است .از قرون نخست اسلامی اشخاصی که با دقت به پا فشاری دین مبین اسلام در روش ها و سیر و گشتن به دلیل اطاعت از رسم و شیوه ی مورد پسند جهان پیشرفته آن ایام را گشته و سپری نموده اند .بعد از به آخر رسیدن سفر بسیاری از آنها نگاشته هایی حاکی بر گزارشات سفر خویش و انچه از شگفتی ها نظاره نموده بودند و به عقیده هایشان برخی از موارد عجیب بودند و تمامی را به طور سفرنامه نگاشته و از خود به عنوان خاطره به جای گذاشتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ش‍ه‍ریار ج‍اده ه‍ا تماس بگیرید.

 

کتاب زندگینامه پیر معارف رشدیه که توسط فخرالدین رشدیه نوشته شده است.که دارای دویست و هفتاد و سه صفحه می باشد.حسن رشدیه از کسانیست که اولین گامها را در نهضت فرهنگی ایران در سده پیش طی نموده است. او از اولین پایه گذاران مدارس جدید و نو داخل تبریز و دومین مدرسه در تهران بوده است که او را پدر فرهنگ تازه ی ایران اسم داده اند. او در سال های جنبش مشروطه در بین عضوهای انجمن باغ میکده بوده است. حاجی میرزا حسن رشدیه با نصیحت و سفارش پدر خود که از روحانی ها بود قصد داشت که به جای سفر نمودن به نجف و مطالعه کردن دروس طلبگی به استانبول و مصر و بیروت برود و آموزگاری مدرن را یاد گیرد. او به بیروت سفر کرد و در همانجا سبک جدید و مدرن آموزش الفبا و درس تازه ای مثل حساب و هندسه و تاریخ و جغرافیا را یاد گرفت. و در نهایت تفلیس به کار کردن مشغول شد. وقت برگشت ناصرالدین شاه از مسافرت خویش به فرنگ رشدیه طرح‌های آموزشی خویش را به او نشان داد و شاه او را مأمور نمود که به ایران بیاید و این سبک را داخل شهرهای ایران پایه گذاری و انجام دهد. برای خرید کتاب زندگینامه پیر معارف رشدیه به لینک موجود مراجعه نمایید.