پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

آمار

خرید تلفنی
کد محصول : آمار
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
آمار نوشته محمد نوفرستی
توضیحات

در کتاب آمار چند دهه اخير كاربرد و گسترش شیوه هاي آماري، نوآوري ها و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي مختلف علمي پديد اورده است. امروزه آمار از نگرش انتزاعي و واپس گرايانه به مسائل، كه تنها اطلاعات و ارقام گذشته را با ابزارهاي توصيفي ارائه مي كرد، به فرانگري وراي اطلاعات موجود مبدل شده است. كتاب حاضر با نگرشي كاربردي براي درس آمار در سطح دانشگاه و در مقطع كارشناسي با اين هدف تدوين شده است تا فراگيري درس آمار را براي طيف وسيعي از دانشجويان رشته هاي مختلف، آسان و در عين حال جذاب نمايد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.