پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

اخلاق حرفه ای در تجارت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
اخلاق حرفه ای در تجارت نوشته جان سی. مکسول
توضیحات

در کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت آمده است که این روزگاران در کمتر سازمانی است که قدم بگذارید ولیست بلند بالای ارزش های سازمانی آنرابر در ودیوارراهروهاواتاق هانیابیدارزش هایی مثل احترام به حقوق همه ی ذی نفعان از کارکنان شرکت گرفته تا سهام داران،پایبندی به داشتن رفتار منصفانه باهمه،سبز زیستن والتزام به نیالودن محیط زیست وپایمال نکردن حق زیست همه ی جانداران روی کره ی زمین. دیدن وخواندن هر کدام ازاین ارزش های ارزشمندچشم را نوازش می دهد وروح را صیقل،امابایددانست که تعریف ونوشتن ارزش ها یک چیز است وزندگی کردن با آنهاچیز دیگر.پایبندی به ارزش هانیاز مندتادیب جان وروح آدمی است واین تلاشی است پیوسته وبی پایان.بسیاری از مشکلاتی که گریبان سازمان های دولتی وکسب وکارهای امروزین را گرفته حکایت از«بی ادبی وبد اخلاقی حرفه ای »داردوچنان که مولانامی گوید بی ادبان نه تنها زندگی خود راتباه میکنندبلکه هستی را به نابودی می کشانند.کژی وناراستی آنان که در هرحرفه ای پایبندبه اخلاق حرفه ای خودنمی باشندپلیدی رابرای همه ی جامعه به همراه دارد.مثلا بی کیفیتی یک محصول،جان مشتریان رابه خطر می اندازد.ناشایستگانی ازکرده ی شایستگان ،نردبان ترقی ساخته وبر مسندهایی می نشینندکه شایستگی اش راندارند کژاندیشانی،اموال عمومی راسهم خودازمنابع طبیعی کشورشان می دانندوحقی برای دیگران درآن نمی بینندهمه ی اینها نشان از کمرنگ شدن اخلاق حرفه ای در میان مدیران دارد.ماکسول در کتاب حاضرشاه کلیدی برای باز شناختن کار اخلاقی از غیراخلاقی نشان داده است وآن را«کلید طلایی اخلاق» نامیده است... ...وقتی بحث اخلاق پیش می آید چگونه خود رابرآورد میکنید؟ویلیام جی اچ بواتکر ،کشیش وواعظ ارتباطات صنعتی می گوید :آدم ها قبل از دیگران باید باخودشان روراست باشند،کسی که با خودش روراست نیست کسی است که از وضعیت خود احساس نا امیدی می کند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.