پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز نوشته فرشاد مومنی
توضیحات

کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز گروه‌های اجتماعی که دربردارننده ی منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست‌گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست‌گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می‌گردد. در این کتاب و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه‌ای طراحی و ساماندهی شده‌اند که سطح دسترسی به سازمان‌های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. اين كتاب شامل مجموعه مقالاتي است حاصل تلاش نويسنده در سال هاي طرح و اجراي سياست تعديل اقتصادي كه در قالب سخنراني در همايش ها، مصاحبه ها و ارائه مقالات مختلف به تناسب زمان و موضوع، مطرح و عيناً به چاپ رسيده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.