پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

ایرانی ثروتمند ایرانی فقیر

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
ایرانی ثروتمند ایرانی فقیر نوشته محمد بهرامی
توضیحات

کتاب ایرانی ثروتمند ایرانی فقیر داستان زندگی یک قهرمان است. مادرم برایم تعریف می کرد : هنگامی که سه ساله بودم پدرم فوت کرد و به همین خاطر هیچ تصویر احساسی از او در ذهنم نیست. مادرم از آن روز به بعد خودش را وقف من کرد و تمام سرمایه ٬ انرژی و عشقی را که می توانست به پای من ریخت. وقتی وارد دبیرستان شدم ٬ یک دختر بسیار زیبا ولی به شدت وابسته به مادرم بودم. این دوران می گذشت ٬ تا اینکه یک شب در خواب صدای مادرم را شنیدم که با صدای آهسته مرا صدا می کرد وقتی کنار او رفتم ٬ دیدم عرق سردی روی پیشانی اش نشسته و از من خواست به اورژانس زنگ بزنم و بگویم ...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.