پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

راهنمای تمرین های درآمدی

خرید تلفنی
کد محصول : راهنمای تمرین های درآمدی
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
راهنمای تمرین های درآمدی نوشته محمدتقی برومند - لینا ملکمیان
توضیحات

در اين نمونه جمع آوری شده تلاش بر آن شده كه در هريك از فصل ها، ابتدا راهنماي حل يك يك چند تمرين( و گاهي كليه تمرين ها) به روش ارائه شده در كتاب داده شود. در برخي از فصل ها به تناسب نياز سعي بر آن شده است كه راه حل تمرين ها در قالب مدل هاي(الگوهاي) آماري ارائه شود كه خود شيوه تازه اي بوده است. راهنماي تمرين هاي فصل هاي مختلف اين كتاب به همان ترتيبي كه در كتاب درآمدي بر روش هاي آماري: كاربرد آمار در پژوهش آمده ارائه شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.