پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

شناخت بازار هند

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
شناخت بازار هند نوشته مجید ارائی نژاد
توضیحات

در حال حاظر ثابت شده است كه رشد اقتصادي كشورها به دلايلي چند، با رشد صادرات آنها ارتباط مستقيم دارد. مهمترين دليل اين است كه صادرات جزئي از تقاضاي كل جامعه محسوب شده و اثر مستقيمي و تكاثري بر روي توليد داخلي دارد. اثر تكاثري شامل تأثيراتي است كه رشد سريعتري بر روي سرمايه گذاري اعمال مي نمايد. توسعه سريع صادرات كمك مي كند كه محدوديت ارز بر روي رشد اقتصادي كه مشكل كشورهاي در حال توسعه در دوره پس از جنگ بوده برداشته شود. از طرف ديگر جامعه يكپارچه جهاني به مرور در حال شكل گيري است و هر كشوري به فراخور حال خود و به طور نسبي، بيش از پيش در حال تكوين و پرورش نهادهايي است كه در مجموعه جهاني اقتصاد و تجارت با رويه يكساني عمل مي نمايند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.