پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آمار

خرید تلفنی
کد محصول : فرهنگ توصیفی اصطلاحات آمار
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
فرهنگ توصیفی اصطلاحات آمار نوشته سیدمهدی طباطبایی وکیلی - سعید قره آغاجی
توضیحات

نوشته فوق نمونه جمع شده اي از واژگان و اصطلاحات رايج در زمينه ي آمار و روش تحقيقي است كه با هدف برابرسازي و تعاريف، به عموميت و پذيرندگي واژه ها در بين متخصصان توجه نموده و در حد امكان معادل هاي متداول و صحيح زبان فارسي ترجيح و از اعمال ذوق و سليقه ي شخصي با وضع معادل هاي غيرضروري پرهيز شده است و به عنوان يك كتاب مرجع براي استفاده ي اساتيد، صاحب نظران، معلمان، دانشجويان، محققان و پژوهشگران تدوين گرديده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.