پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

قضایای موردی واقعی بازاریابی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
قضایای موردی واقعی بازاریابی نوشته پرویز درگی
توضیحات

در کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی اگر بپذیریم که بازاریابی علمی و عمل علمی است، ضرورت پیوند نوشته های علمی، تجربی، قضایا و موارد واقعی بیشتر درک می شود. کتاب در زمینه تجربیات و موارد واقعی بازاریابی در بنگاههاب ایران باعث شده اند تا نزدیکی و ارتباط مناسبی بین تکنیکها، مدلها، استراتژیها و ابزارهای بازاریابی و نیازها و واقعیتهای بازار و بنگاهها به وجود نیاید. کتابی که با تلاش و زحمت زیاد آقای درگی آماده شده است می تواند تا اندازه ای این کمبود محسوس را جبران کند. متأسفانه هنوز بسیاری از سازمانها و بنگاهها و مدیران ایرانی به دلایل گوناگون اجازه نمی دهند تا نام سازمانهایشان در کتابها و در چارچوب پژوهشها و موارد واقعی بیان گردد که امیدواریم این نوع نگرشها نیز تغییر یابند تا جامعه با ارتباط و پیوند عوامل علمی و عملی بازاریابی، بتواند راه حلها و راه کارهای مفید و مؤثرتری بیابد و بکار گیرد. اگرچه ممکن است در معرفی موارد و قضایای ارائه شده و به ویژه اسامی اصلی محدودیتهایی وجود داشته باشد، اما وقتی واقعی بودن موضوعات و مطالب باعث شده اند تا این کتاب جذابیت و مقبولیت خاصی داشته باشد. تهیه، تنظیم و تدوین اینگونه کتابها کار بسیار دشوار، پرزحمت، طولانی و حساس است و لازم است از آقای درگی برا انتشار این کتاب که می تواند برای پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقه مندان بازاریابی در محیطهای دانشگاهی و اقتصادی مفید و ارزنده باشد، قدردانی شود. مطالعه دقیق و درست موارد و قضایای ارائه شده در این کتاب می تواند فرصت مناسبی برای پیوند علم و عمل بازاریابی و یادگیری و فراگیری نکات آموزنده و ارزنده تازه ای باشد. این کتاب می تواند گامی مناسب و محرکی تازه برای گردآوری، تحقیق و انتشار کتابهایی دیگر در این حوزه و زمینه باشد. هر اندازه پیوند علم و دانش بازاریابی با تجربیات و واقعیتهای جامعه بیشتر شود، ارزش دانش بازاریابی بیشتر و بهتره جلوه گر خواهد شد. امیدوارم انتشار این کتاب مدیران بنگاهها را تشویق کند تا با معرفی موارد و اتفاقات و مسائل بازاریابی بنگاه خود، امکان استفاده از بازاریابی علمی را برای حل مسائل و برخورد با واقعیتهای بازار و بازاریابی کشورمان فراهم سازند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.