پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

مباحثی در فلسفه اقتصاد

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
مباحثی در فلسفه اقتصاد نوشته محمد حسین کرمی - عسکر دیرباز
توضیحات

کتاب بسیار جالب مباحثی در فلسفه اقتصاد يكي از مباحث اساسي در فلسفه اقتصاد، ارتباط علم اقتصاد با ارزشهاست. در اين باره محورهايي همچون: ماهيت علم و ارزش، ارزش در نظريات، گزاره هاي علمي، پيش فرضها، كاركردها، موضوع مورد مطالعه و ارزشهاي پذيرفته شده نزد عالم اقتصاد، اهميت ويژه اي دارند. تبيين اين موضوعات و رابه آنها با گونه هاي مختلف ارزش، از سويي مباحث فلسفي مشترك همه رشته هاي علوم اجتماعي را پيش مي كشد و از سوي ديگر ضرورت ژرفكاوي در نظريات علمي خرد، كلان، رفاه و سياستهاي اقتصادي را مي طلبد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.