پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

مبانی اقتصاد

خرید تلفنی
کد محصول : مبانی اقتصاد
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
مبانی اقتصاد نوشته مسعود نیلی
توضیحات

دنیای اطراف ما نمونه جمع شده اي است که بسيار پيچيده از روابط متقابل عواملي است كه آن ها را «متغيرهاي اقتصادي» مي ناميم. حاصل اين روابط پيچيده «پديده هايي» هستند كه در قالب مشاهدات بيروني متجلي مي شوند. رسالت دانشمند، كشف روابط موجود بين متغيرهاي اقتصادي، به منظور توضيح تغييرات مشاهده شده در پديده هاي اقتصادي است. چرا تورم به وجود مي آيد؟ چه عواملي موجب بروز پديده بيكاري مي شوند؟ چرا مصرف نوساناتي كمتر ازسرمايه گذاري دارد؟ به چه دليل در كشورهايي كه نظام نرخ برابري شناور دارند، نرخ ارز نوساناتي غيرقابل پيش بيني دارد؟ چنين مواردي نمونه هايي از مشاهدات اقتصادي اند كه دانشمندان علم اقتصاد درصدد يافتن پاسخ براي آن ها برمي آيند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.