پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

مجموعه مقالات دومین همایش

خرید تلفنی
کد محصول : مجموعه مقالات دومین همایش
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
مجموعه مقالات دومین همایش نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

نمونه جمع شده اي را كه رو به روی خود داريد، دستاورد دومين همايش علمي "سياستهاي بازرگاني و تجارت بين المللي" است. اين همايش سياستهاي بازرگاني در شرايطي برگزار شد كه بيش از 70 درصد از 10 بند توصيه هاي همايش سال گذشته، در برنامه سوم و مصوبات اقتصادي- بازرگاني دولت تجلي يافته بود، لذا ضرورت بازنگري جدي در سياستهاي كلان اقتصادي كشور از منظر حضور در بازرگاني جهاني و پايه گذاري سياستهاي بازرگاني بر مبناي مطالعات علمي بيش از پيش آشكار شده است. از همين رو تداوم اتخاذ تصميمات پژوهش مدارانه در سياستگذاري هاي كشور، نتايجي مثبت، پويا و اميد بخش را نويد مي دهد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.