پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

مدیریت مالی در تئوری و عمل

خرید تلفنی
کد محصول : مدیریت مالی در تئوری و عمل
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
مدیریت مالی در تئوری و عمل نوشته اسدالله افشار
توضیحات

هدف بسیار مهم و اصلی کتاب "مدیریت مالی در تئوری و عمل" عبارت است از نشان دادن نحوه ای که تئوری مالی می تواند در عمل برای حل مسائل مالی به کار رود و نیز نشان دادن رابطه ای که می توان بین نظر و عمل در مدیریت مالی برقرار کرد و نگرش تحلیلی و تمرکز بر تصمیم گیری، تشریح عملی، و تشریح زمینه های فرایندی از ویژگی های اصلی این کتاب است. جلد اول علاوه بر تامین نیاز رشتة مدیریت مالی، تقریبا تمام عناوین دروس حسابداری مدیریت و تنظیم بودجة شرکت های تولیدی-تجاری را پوشش می دهد چنان تنظیم شده است که بتواند کتاب مستقل برای تمامی مدیران و تحلیل گران مالی واحدهای اقتصادی نیز باشد. جلد دوم کتاب به تشریح نظریه ها و مطالب مدیریت مالی پیشرفته اختصاص دارد و عمدتا در آن تصمیم گیری های مالی شرکت های سهامی، به ویژه تصمیم های مربوط به بازارهای مالی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب در سال1378 کتاب برگزیدة دانشگاه ها شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.