پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

نگرشی بر دیدگاه ها

خرید تلفنی
کد محصول : نگرشی بر دیدگاه ها
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
نگرشی بر دیدگاه ها نوشته عبدالناصر همتی
توضیحات

در کتاب نگرشی بر دیدگاه ها رشد و توسعة دادن اقتصادی و غلبه بر رکود و عقب ماندگی اقتصادی، توجه به عوامل غیر اقتصادی توسعه را در کنار عوامل اقتصادی مورد تاکید قرار می دهد. تجربة تاریخی نشان می دهد کشورهایی که توانسته اند نهادهای لازم برای توسعه را فراهم سازند و چارچوب و زمینه های اجتماعی و نهادی لازم را به وجود آورند، جهش زیادی در روند توسعة خود داشته اند. "نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعة اقتصادی" ضمن بررسی مفهوم توسعة اقتصادی و مهم ترین ويژگی های کشورهای توسعه نیافته، به بحث هایی نظیر رشد و توسعه از منظر مکتب کلاسیک، مدل های رشد، نظریه های مراحل تاریخی توسعه، راهبردهای صنعتی شدن، مشکل سرمایه داری و تامین منابع مالی توسعه، نقش دولت در برنامه ریزی برای توسعة اقتصادی و به خصوص عوامل غیر اقتصادی در توسعة اقتصادی می پردازد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.