پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

هنر چانه زنی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
هنر چانه زنی نوشته ریچاردند لبو
توضیحات

در کتاب هنر چانه زنی در تجارت جهاني مبادله يكي از مشخصه هاي اجتماعي است. اگر در تجارت شرايط مبادله از قبل تعيين شده نباشد ان گاه (هنر چانه زني) ضروري به نظر مي رسد. چانه زني يك ارتباط است كه براي انجام مبادله رضايت مندي طراحي شده است. چانه زني به شكل عميقي ريشه در موضوعات اجتماعي دارد و همين موقعيت است كه راه كارهاي به كار گرفته شده در ان و انواع توافق هاي قابل قبول ميان دو طرف را تعيين مي كند. البته تصمميات بسيار مهم درباره چانه زني بايد با در نظر گرفتن منافع مهم تر و قبل از شروع كار به درستي پايه ريزي شوند تا نتيجه مطلوب حاصل شود. در جلد يازدهم از مجموعه كتاب هاي (تجارت جهاني) با بيان ماهيت چانه زني به عنوان يك راه كار براي رسيدن به هدف راه كارها و شيوه هاي چانه زني مشكلات و موانع ان بررسي شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.